Ochrana vašich osobných údajov

 
     
 

Na tejto stránke pre vás uvádzame všetky potrebné informácie o tom, ako chránime a používame vaše osobné údaje, s kým ich zdieľame, a o opatreniach ako ich chránime a aj o vašich právach v zmysle spracúvania osobných údajov máte.

Prevádzkovateľ

Prevádzkovateľom pri spracúvaní vašich osobných údajov je naša spoločnosť: HARDPLUS, s.r.o. so sídlom Mojmírova 3 , 071 01 Michalovce, IČO: 36175684, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice 1, odd. Sro, vložka č. 9551/V.

V prípade akýchkoľvek otázok k ochrane osobných údajov neváhajte využiť niektorý z uvedených kontaktných údajov v našej spoločnosti: emailom na adrese: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. alebo písomne na adrese sídla našej spoločnosti.

Aké osobné údaje spracúvame

O vás získane údaje využívame na poskytovanie našich služieb.

Na základe získaných údajov o vás vybavujeme vaše objednávky v súlade s našimi Obchodnými podmienkami, teda vybavíme s nimi vašu objednávku a ďalej tieto údaje potrebujeme do nášho účtovníctva.

Ďalej získane údaje o vás používame aj na komunikáciu s vami na zasielanie našich oznamov súvisiacich s vybavovaním objednávok, alebo keď pre vás chystáme odpovede na vaše otázky ohľadne objednávok a dostupnosti tovaru, alebo keď požadujete zmeniť údaje vašej objednávky ako napríklad doručovaciu adresu, termín doručenia a podobne.

Ak ste nám udelili súhlas na zasielanie noviniek, tak vám na váš email posielame tiež informácie o novinkách a aktuálnych ponukách, ktoré si myslíme že vás môžu zaujímať. Zasielanie týchto emailových správ viete zastaviť tak, že si po prihlásení otvoríte stránku Môj účet a v nej sekciu Osobné údaje, kde viete zasielanie noviniek vypnúť. Ďalej môžete zasielanie noviniek vypnúť aj v samotnej emailovej správe s novinkou kliknutím na príslušný odkaz pre odhlásenie sa z odberu noviniek.

Informácie o vašich návštevách a vašom pohybe na našich stránkach, sekciách a zobrazených produktoch využívame aj pre účely reklamy a marketingu, na našej, ako aj na iných internetových stránkach. Tieto informácie tiež využívame na analytické účely, aby sme zistili ako ľudia používajú našu internetovú stránku za účelom jej neustáleho vylepšovania.

Vaše údaje ďalej používame aj na personalizáciu našich služieb čím sledujeme ich vylepšenie, a na marketing. Napríklad údaje o vašej nákupnej histórii a produktoch, ktoré ste u nás kúpili, využívame na to, aby sme vám vedeli odporučiť iné produkty, ktoré by vás mohli zaujímať, a aby sme vám na našej stránke zobrazovali obsah, ktorý je tým pre vás relevantný.

Bezpečnosť a ochrana práv

Vaše údaje taktiež používame tiež na zaistenie bezpečnosti, pri konaniach pred štátnymi a inými kontrolnými orgánmi, ktoré kontrolujú našu činnosť a aj pri vymáhaní nárokov ktoré nám takýmto konaním mohli vzniknúť.

Cookies

Na všetky uvedené spôsoby využitia získaných údajov využívame tak isto aj Cookies ukladané priebežne vo vašom prehliadači počas návštevy našej stránky.

Právny základ

V súlade s právnymi predpismi na ochranu osobných údajov vás musíme oboznámiť aj s právnym základom spracúvania vašich osobných údajov:

 • Objednávky a z nich vyplývajúce Plnenie zmluvy pre prípad objednávky a zriadenia vášho používateľského účtu pri registrácii.
 • Vami udelený Súhlas – v súvislosti so zasielaním noviniek a aktualít, či pri iných formách marketingu. Každý súhlas je dobrovoľný a kedykoľvek ho môžete odvolať, čím však neovplyvníte zákonnosť spracúvania pred samotným odvolaním.
 • Naše zákonné povinnosti – uchovávame údaje o vás a vašej objednávke v našom účtovníctve alebo sme aj povinní sprístupniť údaje štátnym a iným orgánom, ktoré vykonávajú dohľad nad našou činnosťou alebo riešia spory.
 • Pri vylepšovaní a personalizácii našich služieb, pri marketingových činnostiach, pri činnostiach súvisiacich s bezpečnosťou a ochranou práv čo je zase náš oprávnený záujem. Každý prípad je zvažovaný, či spracúvanie nebude predstavovať neprimeraný zásah do vašich práv. Pokiaľ chcete o tomto posúdení vedieť viac, kontaktujte nás na emailovej adrese Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..

Sprístupňovanie vašich údajov

Vaše osobné údaje nezverejňujeme a nesprístupňujeme žiadnym ďalším subjektom, s výnimkou prípadov nevyhnutých pre spracovanie objednávok a ich doručenie k vám: 
TOPTRANS EU, a.s., IČO:36703923, Na Priehon 50, 94905 Nitra
Direct Parcel Distribution SK s.r.o. , IČO: 35834498, Technická 7 , 821 04 Bratislava

Vaše údaje poskytujeme aj niektorým naším dodávateľom, ktorí ich pre nás spracúvajú na základe našich inštrukcii v súlade s týmto súhlasom a pomáhajú nám s analytickými a reklamnými službami ktoré používame na vylepšenie poskytovania našich služieb.
Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko, bližšie informácie o ochrane súkromia: tu

Na základe povinností z iných právnych predpisov môžeme vaše údaje sprístupňovať aj iným osobám, z požiadaviek štátnych a iných orgánov. Ďalej sem patria napríklad súdy, štátne a iné orgány na výkon kontroly nad našou činnosťou, na riešenie sporov ale aj naši účtovníci.

Prenos do tretích krajín

Vaše údaje neprenášame do tretích krajín mimo EÚ. Niektorí naši dodávatelia však takéto prenosy realizujú do krajiny USA. Tieto prenosy sú uskutočňované za dodržania podmienok US-EU Privaci Shield čím poskytujú primeranú úroveň ochrany osobných údajov.

Ako vaše údaje chránime

Vaše údaje chránime v zmysle platnej legislatívy, vykonávame všetky potrebné bezpečnostné, technické a organizačné opatrenia. Elektronické údaje uchovávame v chránenej databáze na serveri, ktorý je pre nás vyhradený. Databázu s osobnými údajmi chránime pred jej zneužitím a poškodením.

Dĺžka uchovávania údajov

Pre riadne fungovanie vášho používateľského účtu údaje z vášho používateľského účtu uchovávame, kým máte u nás zriadený požívateľský účet. Ak si pri objednávke nevytvoríte používateľský účet, tak vaše osobné údaje týkajúce sa objednávky uchovávame počas nevyhnutnej doby. 
Ak používame vaše osobné údaje za účelom odosielania informácii o novinkách a aktualitách, sú tieto uchovávané do odvolania vášho súhlasu.

Vaše práva

Keďže spracúvame vaše údaje, z toho vyplývajú pre vás viaceré práva. O vybavení žiadosti vás budeme informovať do 30 dní odo dňa doručenia k nám. Prípadne môžeme uvedenú lehotu odôvodnene predĺžiť na 60 dní, o čom vás budeme informovať.
Vaše práva si môžete uplatniť odoslaním mailovej správy alebo písomnej žiadosti na naše kontaktné údaje.

Právo na prístup k údajom – môžete od nás získať potvrdenie o tom spracúvame vaše osobné údaje. Ak vaše osobné údaje spracúvame, poskytneme vám o tom informáciu ako ich spracúvame, za akým účelom sme ich komu poskytli a či boli prenesené do tretej krajiny a ako ich budeme dlho uchovávať.

Právo na opravu – vaše údaje si môžete opraviť priamo na našej stránke v sekcii Môj účet – Osobné údaje. Môžete aj nás požiadať o opravu.

Právo na zabudnutie- vaše údaje vymažeme ak nás o to požiadate a zároveň ak sú splnené aj ďalšie zákonné podmienky:

 • Nie sú viac potrebné na účely, na ktoré sa získavali
 • Ak odvoláte váš súhlas so spracúvaním osobných údajov a na ich spracúvanie už neexistuje iný právny základ
 • Namietnete na základe konkrétnej situácie spracúvanie osobných údajov a neprevažujú oprávnené dôvody na spracúvanie údajov
 • Osobné údaje sa spracúvali nezákonne


Ak si u nás zrušíte používateľský účet, vaše osobné údaje vymažeme do 10 dní. V prípade rôznych technických dôvodov sa môže stať, že niektoré údaje vymažeme po dlhšej dobe, ta by však nemala presiahnuť 60 dní, o čom vás budeme informovať.

Právo na obmedzenie spracúvania– Môžete nás požiadať o dočasné obmedzenie spracúvania v nasledovných prípadoch:

 • Spracúvanie vašich osobných údajov je protizákonné a vy sa rozhodnete namiesto vymazania žiadať obmedzenie spracúvania
 • Vaše osobné údaje už viac nie sú nami potrebné na účely spracúvania, ale sú potrebné pre vaše účely preukázania alebo uplatňovania vašich právnych nárokov
 • Ak namietate spracúvania vašich osobných údajov, do doby overenia či oprávnené dôvody pre spracúvanie osobných údajov prevažujú nad vašimi oprávnenými záujmami
 • Ak sa domnievate, že o vás spracúvame nesprávne osobné údaje do doby, kým sa overí správnosť týchto osobných údajov

Právo namietať – môžete namietať spracúvanie vašich osobných údajov na základe konkrétnej situácie ktoré je vykonávané na základe nášho oprávneného záujmu. Vždy máte právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov, ktorá sa spracúvajú na účely priameho marketing.

Právo na prenosnosť údajov – môžete nás požiadať o prenos vašich osobných údajov ktoré spracúvame aicky ďalšiemu vami zvolenému prevádzkovateľovi v štruktúrovanom formáte.

Podávanie sťažností

V prípade, ak sa domnievate, že spracúvanie vašich osobných údajov našou spoločnosťou je v rozpore s platnými právnymi predpismi na ochranu osobných údajov, máte právo podať sťažnosť na náš hlavný dozorný orgán - Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, ktorého kontaktné údaje nájdete tu: Úrad na ochranu osobných údajov

 
 
     
Go to top
Template by JoomlaShine